28.8.2016 – Výcvikový tábor Pecka – Athos, Boogi a Bramido Suisse Perle